lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Om oss

Välkommen till mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt ämne som ligger under historiska institutionen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna. Ämnet bildades 2003 av en handfull lektorer från olika discipliner som alla hade en sak gemensamt, mänskliga rättigheter. Ämnet började i en liten skala med några få fristående kurser och som nu har vuxit sig större. Idag har vi att erbjuda utbildning på samtliga nivåer; kandidatprogram, masterprogram samt Sveriges enda forskarutbildning i mänskliga rättigheter.