Utbildning

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen. Internationellt utvecklingsarbete ska ha mänskliga rättigheter som grund. Den svenska skolan har som mål att ge kunskap om mänskliga rättigheter. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn. Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men hur ska de förstås och vad kan de åstadkomma? Genom att integrera historiska, filosofiska och rättsliga perspektiv studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet.

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Forskarutbildning i mänskliga rättigheter

Fristående kurser i mänskliga rättigheter

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg
Rum: LUX:A212
E-post: andreas.tullbergmrs.luse

Ilona Karppinen
Rum: LUX:A211
e-mail: ilona.karppinenmrs.luse
Telefon: 046-222 47 52

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
Rum: LUX:A210
E-post: mrsmrs.luse 

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2023-03-28