Anstånd med studiestart, studieuppehåll, tillgodoräknande

Anstånd - att skjuta upp dina studier

Om du blivit antagen och tackat ja till en utbildning men inte kan påbörja utbildningen den terminen som du har antagits till, kan du ansöka om att skjuta upp studiestarten. För att beviljas anstånd måste du ange särskilda skäl, samt styrka dessa med intyg.

Studieupphåll 

Studieuppehåll ansöker du om när du behöver göra ett tillfälligt uppehåll och har för avsikt att återuppta dina studier en termin. Om du har särskilda skäl för studieuppehållet, kan du beviljas studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen. Särskilda skäl ska kunna styrkas med intyg.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier meddelar du vår utbildningskoordinator, så hen kan lägga in ett avbrott.

Tillgodoräknande

Har du läst kurser i mänskliga rättigheter vid andra universitet/högskolor i Sverige eller utomlands, som motsvarar någon/några kurs/er hos oss, kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade inom programmet. Du måste vara antagen till programmet och ha tackat ja, innan du ansöker om tillgodoräknande. Ansökan om tillgodoräknande görs på en särskild blankett. Glöm inte att med ansökan lämna studieintyg samt kursplan och litteraturlistor för den/de kurs/er du läst.

Om du läser programmet kan du också tillgodoräkna dig tidigare kurser som valbara kurser inom programmet. Du ansöker om att tillgodoräkna dig valbara kurser på en särskild blankett. Tillsammans med ansökan lämnar du in studieintyg för den/de kurs/er.

Ska du studera valbara kurser på programtermin 4 eller 5? Då ska du få dina valbara kurser godkända av vår studievägledare innan du börjar dina studier, för att vara säker på att du kan tillgodoräkna dem inom programmet. När du kommer tillbaka, lämnar du studieintyg tillsammans med blanketten.

 

Kontakt

för studenter i mänskliga rättigheter

Kristina Robertsson

Rum: LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
e-mail: mrsmrs.luse
 

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2024-05-07