Anvisningar tentamen, uppsats och examensarbete

På mänskliga rättigheter har vi prov som kallas hemtentamen eller tentor. Tentorna är schemalagda och publiseras i Canvas, där ska även tentan lämnas in. Inlämningsanvisningar och tentamensanvisningar får du i samband med tentorna. Mänskliga rättigheter tillämpar betygsskalan U-VG, praktikkursen är ett undantag. Betygskriterier för din kurs, hittar du i Canvas.

Underkänd tentamen

Tentamen som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas. En underkänd tentamen är alltid underkänd i sin helhet och enskilda frågor kan inte kompletteras.

Fusk och plagiat är grund för underkännande och kan också leda till disciplinåtgärder. Läs mer om fusk och plagiat här.

Omtentamen och uppsamlingstillfälle

På kurs/delkurs anordnas en ordinarie och en omtentamen. Utöver detta anordnas även ett så kallat uppsamlingstillfälle en till två gånger om året. Omtentor och uppsamlingstentor lämnas ut i Canvas, datum och tid för ut- och inlämning hittar du i kursens schema.

Vill du skriva omtenta under kursens gång måste du anmäla dig till utbildningskoordinatorn för att få tillgång till kursens senaste Canvassida om du inte redan har tillgång dit.

Uppsamlingstentor för samtliga kurser ges i augusti. Anmälningsperioden för samtliga omtentor i augusti 2024 är 3/6-27/6. Anmäl dig genom att mejla studievägledaren. För exakta inlämningstider, se vänligen kursscheman för respektive kurs.

 

Under året finns det 3 tillfällen att lämna in det vetenskapliga arbetet (b-uppsats) och examensarbetet (c-uppsats): Ordinarie inlämning (för b-uppsats i januari, för c-uppsats i maj), ett extratillfälle i augusti samt ytterligare ett tillfälle under våren för b-uppsats och i januari för c-uppsats. 

  • Vill du lämna in b-uppsatsen i april 2024 anmäl dig till kursansvarig lärare Olof Beckman och studievägledaren Ilona Karppinen senast en vecka innan inlämning, samt kontakta utbildningskoordinatorn Kristina Robertsson för att få tillgång till kursens Canvassida för HT23 om du redan inte har tillgång dit. Inlämningen för b-uppsatsen är 15/4/2024 senast kl 12, opposition är schemalagd 19/4/2024. 
  • Vill du lämna in c-uppsatsen i maj 2024 anmäl dig till kursansvarig lärare Olof Beckman och studievägledaren Ilona Karppinen senast en vecka innan inlämning, samt kontakta utbildningskoordinatorn Kristina Robertsson för att få tillgång till kursens Canvassida för VT24 om du redan inte har tillgång dit. Inlämningen för c-uppsatsen är 24/5/2024 senast kl 12, opposition är schemalagd 30/5/2024. Obs! Om du går kursen för första gången under VT24 och har blivit tilldelad en handledare behöver du inte anmäla dig.
  • Vill du lämna in b-uppsatsen i augusti 2024 anmäl dig till studievägledaren Ilona Karppinen mellan 3/6-27/6 samt kontakta utbildningskoordinatorn Kristina Robertsson för att få tillgång till kursens Canvassida för HT23 om du redan inte har tillgång dit. Inlämningen för b-uppsatsen är 15/8/2024 senast kl 12, opposition är schemalagd 22/8/2024. 
  • Vill du lämna in c-uppsatsen i augusti 2024 anmäl dig till studievägledaren Ilona Karppinen mellan 3/6-27/6, samt kontakta utbildningskoordinatorn Kristina Robertsson för att få tillgång till kursens Canvassida för VT24 om du redan inte har tillgång dit. Inlämningen för c-uppsatsen är 16/8/2024 senast kl 12, opposition är schemalagd 23/8/2024. 

Fusk och plagiat

Läs mer om vad som gäller vid fusk och plagiat.

Akademisk hederlighet

Föreläsningar om studieteknik

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg
Rum: LUX:A212
andreas.tullberg@mrs.lu.se

Studievägledare
Ilona Karppinen
Rum: LUX:A211
ilona.karppinen@mrs.lu.se
Telefon: 046-222 47 52

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
Rum: LUX:A210
mrs@mrs.lu.se

 

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2024-03-08