Anvisningar tentamen, uppsats och examensarbete

På mänskliga rättigheter har vi prov som kallas hemtentamen eller tentor. Tentorna är schemalagda och publiseras i Canvas, där ska även tentan lämnas in. Inlämningsanvisningar och tentamensanvisningar får du i samband med tentorna. Mänskliga rättigheter tillämpar betygsskalan U-VG, praktikkursen är ett undantag. Betygskriterier för din kurs, hittar du i Canvas.

Underkänd tentamen

Tentamen som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas. En underkänd tentamen är alltid underkänd i sin helhet och enskilda frågor kan inte kompletteras.

Fusk och plagiat är grund för underkännande och kan också leda till disciplinåtgärder. Läs mer om fusk och plagiat här.

Omtentamen och uppsamlingstillfälle

På kurs/delkurs anordnas en ordinarie och en omtentamen. Utöver detta anordnas även ett så kallat uppsamlingstillfälle en till två gånger om året. Omtentor och uppsamlingstentor lämnas ut i Canvas, datum och tid för ut- och inlämning hittar du i kursens schema.

Vill du skriva omtenta under kursens gång måste du anmäla dig till utbildningskoordinatorn för att få tillgång till kursen i Canvas.

För att göra en uppsamlingstenta vid uppsamlingstillfället måste du anmäla dig till kursansvarig lärare och studievägledaren. Uppsamlingstentor för samtliga kurser ges i augusti.

Under året finns det 2 tillfällen att lämna in det vetenskapliga arbetet (b-uppsats) och examensarbetet (c-uppsats): Ordinarie inlämning samt ett extratillfälle i augusti. Anmäla dig till kursansvarig lärare och studievägledaren.

Anmälningsperioden för samtliga omtentamen i augusti 2023 är mellan 7e juni och 21a juni.

Fusk och plagiat

Läs mer om vad som gäller vid fusk och plagiat.

Akademisk hederlighet

Föreläsningar om studieteknik

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg
Rum: LUX:A212
andreas.tullberg@mrs.lu.se

Studievägledare
Ilona Karppinen
Rum: LUX:A211
ilona.karppinen@mrs.lu.se
Telefon: 046-222 47 52

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
Rum: LUX:A210
mrs@mrs.lu.se

 

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2023-03-21