Studentinformation

På de här sidorna finner du information om det som är relevant för dig som är student på mänskliga rättigheter. Allt från studentkonto och registrering, anvisningar för prov, uppsats och examensarbete till praktik, utbytesstudier och dina rättigheter och skyldigheter som student. Som student hos oss kommer du möta flera personer som är knutna till ämnet. Vi finns här för din skull och du är alltid välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta vår studievägledare eller vår utbildningskoordinator. Söker du någon annan? Här finns kontaktuppgifter till alla anställda på mänskliga rättigheter: Personal

Ansökningsförfarande mellan programterminer

Som programstudent behöver du inte söka mellan terminerna. Inför terminsstart utförs en behörighetskontroll och sedan kan du registrera dig på kursen. Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig, kontakta då vår utbildningskoordinator på mrsmrs.luse Du hittar behörighetsinformation i kursplanen.

Omregistrering på kurs

Omregistrering kan du inte göra själv utan behöver kontakta vår utbildningskoordinator.

Studieavbrott

Om du inte vill fortsätta dina studier meddelar du vår utbildningskoordinator, så att hen kan lägga in ett avbrott.

Studieintyg

Både utbildningskoordinatorn och studievägledaren hjälper dig med olika typer av intyg. Du kan även själv skriva ut registrerings- och resultatintyg från LADOK3 via ditt studentkonto.

Examenskrav

För att kunna ta ut en Filosofie Kandidatexamen i mänskliga rättigheter 180 högskolepoäng vid Lunds Universitet, behöver du ha tagit samtliga obligatoriska kurser inom programmet, gjort minst en termin utlandsstudier/valbara kurser motsvarande 30 högskolepoäng alternativt en termin praktik/valbara kurser motsvarande 30 högskolepoäng. Observera att utlandsstudier (30 hp) eller praktik (30 hp) är ett examenskrav. Mer information hittar du i utbildningsplanen.

Vi finns på Facebook!

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg

Studievägledare
Ilona Karppinen
Rum: LUX:A211
ilona.karppinenmrs.luse
Telefon: 046-222 47 52

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
mrsmrs.luse

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2022-12-19