lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskare

Mänskliga rättigheter

Dan-Erik Andersson, universitetslektor

Malin Arvidsson, universitetslektor

046–222 79 51

Olof Beckman, universitetslektor

046–222 10 52

Lory Dance, gästforskare

Cathrine V. Felix, universitetslektor

Lena Halldenius, professor

046–222 96 01

Björn Lundberg, gästforskare

Rouzbeh Parsi, universitetslektor

Lina Sturfelt, universitetslektor

046–222 41 81

Rasmus Søndergaard, postdoc

046–222 91 61

Andreas Tullberg, universitetslektor