Person

Linde Lindkvist

Gästforskare, adjungerad universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post linde.lindkvistmrs.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter och gästforskare vid Historiska institutionen. Till vardags arbetar han vid Sveriges nationella MR-institution, Institutet för mänskliga rättigheter.

Lindkvist disputerade i Lund i december 2014 och blev då Sveriges förste fil. dr. i mänskliga rättigheter. Avhandlingen handlade om tillkomsten av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) med särskilt fokus på rätten till samvets- och religionsfrihet. 2017 publicerades en omarbetad version av Cambridge University Press.

Efter avhandlingen har Lindkvist främst ägnat sig åt frågor om barns rättigheter och de mänskliga rättigheternas historia. 2017-2019 var han postdok vid Uppsala universitet och var då bland annat gästforskare vid Harvard Law School och Helsingfors universitet. 2017-2022 arbetade han som lektor vid Enskilda Högskolan Stockholm.

Lindkvists senaste bok är "Barnets mänskliga rättigheter - en introduktion" (Studentlitteratur, 2022).

Linde Lindkvist

Gästforskare, adjungerad universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post linde.lindkvistmrs.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18