Webbregistrering

Du som student förväntas webregistrera dig på alla programterminer och fristående kurser.

Du måste vara registrerad på utbildningen för att kunna delta i undervisning och examination. Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN. Varje dag sker en automatisk överföring med registrerade studenter från Ladok till CSN, vilket utgör underlag för din utbetalning. För att webbregistrera dig måste du logga in på ditt studentkonto. För alla nya studenter finns anvisningar om hur du aktiverar ditt studentkonto här.

Har du inte registrerat dig och tagit din plats i anspråk eller inte varit i kontakt med vår utbildningskoordinator senast på terminsstartsdagen förlorar du din plats på programmet eller kursen. Kan du av någon anledning inte webbregistrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator

Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk tackar du nej till din plats genom antagning.se eller LADOK. Stöter du på problem kan du meddela oss på mrsmrs.luse.

Så här webbregistrerar du dig (pdf)

Obs! Det finns ett undantag gällande webbregistrering för programstudenter, om du väljer att göra en praktiktermin längre fram i programmet.

Registrera dig i LADOK med ditt studentkonto i Lund

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2024-01-09