lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Personal

Mänskliga rättigheter

Dan-Erik Andersson, universitetslektor

Malin Arvidsson, universitetslektor

046–222 79 51

Olof Beckman, studierektor för GU, universitetslektor

046–222 10 52

Ingegerd Christiansson, arkivhanterare

Sofie Eriksen, bibliotekarie

046–222 64 89
046–222 32 23

Cathrine V. Felix, universitetslektor

Lena Halldenius, avdelningsföreståndare, professor

046–222 96 01

Ida Jansson, doktorand

Jessica Kareseit, katalogadministratör, utbildningskoordinator, webbansvarig

046–222 30 47

Frida Nilsson, doktorand

Rouzbeh Parsi, universitetslektor

046–222 91 61

Kristina Robertsson, projektkoordinator

Lina Sturfelt, universitetslektor

046–222 41 81

Emma Sundkvist, doktorand

Erik Svanström, bibliotekarie

046–222 31 87
046–222 32 18

Andreas Tullberg, studievägledare, universitetslektor, webbadministratör

046–222 47 52

Karin Zackari, doktorand