lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Personal

Mänskliga rättigheter

Dan-Erik Andersson, universitetslektor

Malin Arvidsson, universitetslektor

046–222 79 51

Olof Beckman, universitetslektor

046–222 10 52

Ingegerd Christiansson, arkivhanterare

Lory Dance, gästforskare

Sofie Eriksen, bibliotekarie

046–222 64 89
046–222 32 23

Cathrine V. Felix, universitetslektor

Lena Halldenius, avdelningsföreståndare, professor

046–222 96 01

Ida Jansson, doktorand

Emelie Lantz, doktorand

Björn Lundberg, gästforskare

Therese Mortensen, doktorand

Frida Nilsson, doktorand

Rouzbeh Parsi, universitetslektor

046–222 91 61

Kristina Robertsson, utbildningskoordinator, webbansvarig

046–222 30 47

Lina Sturfelt, studierektor för GU, universitetslektor

046–222 41 81

Emma Sundkvist, doktorand

Andreas Tullberg, studievägledare, universitetslektor, webbadministratör

046–222 47 52

Karin Zackari, doktorand

046–222 37 78