Person

Ida Jansson

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ida.janssonmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i mänskliga rättigheter sedan hösten 2016. Mitt avhandlingsprojekt handlar om minoritetsskydd och minoritetsrättigheter i Europa från första världskriget till idag med speciellt fokus på Åland.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt avhandlingsprojekt undersöker minoritetsrättigheternas och minoritetsskyddets utveckling från första världskriget till idag. Åland, del av den svenskspråkiga minoriteten i Finland, utgör min fallstudie. Av särskilt intresse är växlingarna mellan kollektiva och individuella rättigheter: När det åländska nationalitetsskyddet skapades av Nationernas Förbund år 1921 var fokus på den nationella minoriteten som grupp. Efter andra världskriget har ett ramverk för individuella mänskliga rättigheter vuxit fram och dagens minoritetsrättigheter är del av detta.

Ida Jansson

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ida.janssonmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30