Forskarutbildning

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Lunds universitet forskarutbildning i det flervetenskapliga ämnet mänskliga rättigheter. Forskarutbildningen, som omfattar fyra år (240 högskolepoäng), bedrivs vid avdelningen för mänskliga rättigheter, historiska institutionen och ger filosofie doktorsexamen i mänskliga rättigheter.

Ämnet integrerar historiska, filosofiska, rättsliga och politiska perspektiv i studiet av mänskliga rättigheter och deras förutsättningar, begränsningar och roll i samtiden. Centrala och aktuella problemställningar är statligt och icke-statligt aktörskap, mänskliga rättigheters idéutveckling, historieskrivning och begreppsbildning, minoritetsskydd, mänskliga rättigheter i skolan, kvinnors rättigheter, rättigheter och aktivism, barns rättigheter, politiskt motstånd och rättighetsdiskurser i civilsamhället. 

Läs om våra doktoranders projekt
 

Behörighet

För behörighet till forskarutbildningen krävs att man har antingen en examen på avancerad nivå (magister eller master) eller 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. För behörighet till forskarutbildning i mänskliga rättigheter krävs dessutom särskild behörighet, som innebär att minst två år av ens tidigare studier (120 hp) ska ha tydlig relevans för fältet mänskliga rättigheter och för inriktningen på det tilltänkta avhandlingsarbetet samt att man har en godkänd examensuppsats på avancerad nivå (minst 15 hp) med tydlig inriktning mot mänskliga rättigheter.
 
Läs mer i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Du hittar den på fakultetens sida Allmänna studieplaner

Kontakt

Om du har frågor om forskarutbildningen i mänskliga rättigheter så kan du kontakta Dan-Erik Andersson.

Läs mer om forskarutbildning

Studierektor för forskarutbildningen

Dan-Erik Andersson
LUX:A227
E-mail: dan-erik.anderssonmrs.luse

Föreståndare för avdelningen

Dan-Erik Andersson
LUX:A227
E-mail: dan-erik.anderssonmrs.luse

Utbildningskoordinator

LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
e-mail: mrsmrs.luse

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2023-10-04