Person

Lena Halldenius

Professor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lena.halldeniusmrs.luse

Telefon 046–222 96 01

Rum LUX:A213

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i mänskliga rättigheter, docent i praktisk filosofi och jur. kand. Jag undervisar i teori- och metodfrågor kring mänskliga rättigheter och handleder masterstudenter och doktorander.

Min forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter. Jag är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur politiska värden formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Ett av mina forskningsintressen är 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft. Min bok om hennes politiska filosofi finns både på engelska (Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism) och på svenska (Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar).

Jag forskar också om rättigheter och socioekonomisk ojämlikhet. Mitt senaste projekt på det området – Cash – handlar om hur övergången till ett kontantlöst samhälle påverkar ekonomiskt och socialt utsatta grupper. Projektet finansieras av Formas.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktperson för Lunds universitets profilområde "Mänskliga rättigheter i en polariserad värld".

Life Member, Clare Hall, University of Cambridge.

Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för Humaniora och Samhällsvetenskap.

Handleder doktorander i mänskliga rättigheter. Har handlett doktorander till disputation även i följande ämnen: praktisk filosofi, allmän rättslära, pedagogik, etik och folkrätt.

Lena Halldenius

Professor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lena.halldeniusmrs.luse

Telefon 046–222 96 01

Rum LUX:A213

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18