Person

Lena Halldenius

Professor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Stf prefekt

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lena.halldeniusmrs.luse

Telefon 046–222 96 01

Rum LUX:A213

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i mänskliga rättigheter, docent i praktisk filosofi och jur. kand. Jag undervisar i teori- och metodfrågor kring mänskliga rättigheter, handleder uppsatser och ansvarar för forskarutbildningen.

Min forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter. Jag är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur politiska värden formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

Ett av mina forskningsintressen är 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft. Min bok om hennes politiska filosofi finns både på engelska (Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism) och på svenska (Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar).

Jag forskar också om socioekonomisk ojämlikhet. Mitt senaste projekt handlar om hur övergången till ett kontantlöst samhälle påverkar ekonomiskt och socialt utsatta grupper. Projektet finansieras av Formas.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (6 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (24 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Life Member, Clare Hall, University of Cambridge.

Ledamot i styrgruppen för forskarskolan Agenda 2030

Ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för filosofi och rättsvetenskap.

Handleder doktorander i mänskliga rättigheter. Har handlett doktorander till disputation även i följande ämnen: praktisk filosofi, allmän rättslära, pedagogik, etik och folkrätt.

Lena Halldenius

Professor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Stf prefekt

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lena.halldeniusmrs.luse

Telefon 046–222 96 01

Rum LUX:A213

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18