lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Antagning

Humanistiska fakulteten, som mänskliga rättigheter är en del av, utlyser finansierade platser på forskarutbildningen (“doktorandtjänster” eller studiestöd) vanligen en gång om året, i januari-februari. Alla studiestöd som kan sökas utlyses här http://www.lunduniversity.lu.se/erek/category/D där du också finner anvisningar om hur man ansöker.

Vi utlyser inte några platser på forskarutbildningen om vi inte har finansiering för dem och att vi inte antar studenter till forskarutbildningen utan föregående utlysning. 

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i mänskliga rättigheter, inklusive information om vad som krävs för att man ska vara behörig, hittar du här http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/. Vänligen notera att vi brukar ha många sökande till varje plats.