Person

Eric Brandstedt

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eric.brandstedtfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktor i praktisk filosofi. Min forskning handlar i huvudsak om den normativa dimensionen av klimatförändringarna, närmare bestämt om en rättvis fördelning av kostnaderna och fördelarna av att hantera klimatförändringarna. Ett relaterat forskningsintresse är intergenerationell rättvisa, alltså rättvisefrågor mellan generationer. Därutöver har jag ett generellt intresse för politisk filosofi och moralfilosofi, i synnerhet dess metodologiska grund och John Rawls teorier och metoder. Har även forskat och undervisat i mänskliga rättigheter.

Just nu är jag forskningsledare för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt (finansierat av Energimyndigheten) om en rättvis omställning till en fossilfri framtid. Projektet utgår från följande forskningsfrågor: (1) vilken sorts klagomål kan omställningen till en fossilfri framtid leda till?, (2) vilken är den moraliska grunden till dessa klagomål?, (3) hur bör klagomålen hanteras på ett rättvist sätt?

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (3 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (10 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Forskningsanslag:
- Energimyndigheten. Projekttitel: "Att navigera rättviseanspråk: Mellan upplopp, strejker och status quo". Projekttid: 2020-2022. Roll: forskningsledare. Budget: 7 918 000 SEK.

- Formas. Projekttitel: "Befolkning och de Globala målen: En etisk analys". Projekttid: 2019. Roll: medverkande forskare. Budget: 1 164 510 SEK.

- Vetenskapsrådet. Projekttitel: 'Constructive Climate Ethics: How to Make Ethical Theorising Relevant to Climate Policy'. Projekttid: 2015-2018. Individuellt forskningsprojekt (internationell postdok). Budget: 3 000 000 SEK.

Stipendier:

- Stiftelsen Erik och Gurli Hultengrens fond för filosofi, 2010, 2011, 2016.

- Lars Johan Wallmarks stipendiefond, 2014.

- LMK Stiftelsen, 2014.

- Stiftelsen Fil dr Uno Otterstedts fond för främjande av vet. forskning och undervisning, 2017.

Eric Brandstedt

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eric.brandstedtfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30