Person

Eric Brandstedt

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eric.brandstedtmrs.luse

Rum LUX:A216

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Lektor i mänskliga rättigheter och docent i praktisk filosofi. Min forskning handlar i huvudsak om rättvisefrågor relaterade till klimatförändringarna och klimatpolitik. Min övergripande motivation är att förstå hur en rättvis omställning till en fossilfri framtid kan komma till stånd. Det har jag undersökt både inom fältet klimatetik och i tvärvetenskapliga samarbeten och med så väl empiriska som filosofiska metoder. Under senare år har jag rört mig mot mer konkreta och lokala rättvisefrågor relaterade till klimatomställningen, t.ex. undersökt den moraliska grunden för upplevda orättvisor i relation till vindkraftutbyggnad och protester mot höga bränslepriser. Jag har också generella intressen inom politisk filosofi, t.ex. rörande intergenerationell rättvisa, deltagande metoder i normativ teori, och mänskliga rättigheter.

Jag för tillfället medverkande forskare i två forskningsprojekt och leder ett tredje. Samtliga projekt handlar om en rättvis klimatomställning på olika sätt.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsanslag

- Formas. Projekttitel: "Konservativ klimaträttvisa för en hållbar omställning". Projekttid: 2024-2028. Roll: medverkande forskare. Budget: 9 936 300 SEK.

- Formas. Projekttiel: "En rättvis omställning till en hållbar kommun (JUSUMU)". Projekttid: 2024-2026. Roll: Forskningsledare. Budget: 3 731 561 SEK.

- Forte. Projekttitel: "På väg mot en bättre framtid? En rättvis omställning för arbetare inom den svenska transportsektorn". Projekttid: 2021-2024. Roll: medverkande forskare. Budget: 4 996 010 SEK.

- Energimyndigheten. Projekttitel: "Att navigera rättviseanspråk: Mellan upplopp, strejker och status quo". Projekttid: 2020-2022. Roll: forskningsledare. Budget: 7 918 000 SEK.

- Formas. Projekttitel: "Befolkning och de Globala målen: En etisk analys". Projekttid: 2019. Roll: medverkande forskare. Budget: 1 164 510 SEK.

- Vetenskapsrådet. Projekttitel: 'Constructive Climate Ethics: How to Make Ethical Theorising Relevant to Climate Policy'. Projekttid: 2015-2018. Individuellt forskningsprojekt (internationell postdok). Budget: 3 000 000 SEK.

Eric Brandstedt

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eric.brandstedtmrs.luse

Rum LUX:A216

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18