Person

Forskare

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post malin.arvidssonmrs.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

För tillfället skriver jag på en biografi om Nelly Thüring (1875-1972) som valdes in i riksdagens andra kammare 1921. Under projektets gång har jag publicerat kortare texter om hennes bakgrund och politiska arbete, nu senast en artikel om Socialdemokratiska Kvinnoförbundets valkampanj 1921 i Historisk tidskrifts temanummer "Kvinnor". 

Jag har även ett brett intresse för historiografi, minnesstudier och historisk rättvisa, med särskild inriktning på statlig gottgörelse. I min avhandling i historia utforskade jag de dilemman som aktualiseras vid ekonomisk gottgörelse för historiska orättvisor. Mer specifikt behandlas den historiekulturella och politiska process som resulterade i två tillfälliga ersättningslagar för att kompensera ofrivilligt steriliserade respektive personer som vanvårdats under tiden de varit omhändertagna av den sociala barnavården. Sedan 2021 ingår jag i det tvärvetenskapliga projektet "Truth and Reconciliation in the Nordic countries" (TRiNC), baserat vid Danish Institute for International Studies (DIIS) och finansierat av Danmarks Frie Forskningsfond.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (6 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskare

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post malin.arvidssonmrs.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2020-05-18