Person

frida.nilssonkom.luse | 2021-10-05
Frida Nilsson

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Skyddsombud, studievägledare

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonkom.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Jag är doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen och studievägledare vid Institutionen för Kommunikation och Medier. Under hösten 2021 och våren 2022 är jag på tjänstledighet från Institutionen för kommunikation och medier.

Som doktorand i Mänskliga rättigheter undersöker jag hur mänskliga rättigheter konstrueras som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan. Jag undersöker vilka perspektiv på mänskliga rättigheter som framkommer i läroplaner, läroböcker och i lärares och elevers egna reflektioner. Genom det vill jag förstå vilken funktion mänskliga rättigheter fyller, och upplevs fylla, av lärare och elever, i skolan och samhället. Mina resultat visar på rättighetsspråkets betydelse för förståelsen av mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Undervisningserfarenhet och utåtriktade forskningsaktiviteter

VT 2021 Inbjuden föreläsare på lärarfortbildning för Lunds kommun, Lunds universitets uppdragsutbildning.

VT 2016­ – nuvarande Återkommande undervisning i form av föreläsningar, workshops och handledning på ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan, Malmö universitet.

VT 2019 Föreläsning om mänskliga rättigheter för lärare, uppdrag för Forum för Levande Historia.

VT 2019 Panelsession vid Historikermötet i Växjö. ”Med ålderns rätt: Barns rättigheter och skyldigheter i utbildning och fostran under 100 år.”

VT 2019 Undervisning om mänskliga rättigheter på läkarprogrammetstermin två, Lunds universitet.

VT 2018 Föreläsning om mänskliga rättigheter och historia för gymnasielärare, uppdrag för Malmö stad.

HT 2017 Föreläsning, tillsammans med gymnasielärare i historia, på temat ”Mänskliga rättigheter på schemat” på MR-dagarna. Hållit liknande föreläsningar på MR-dagarna 2014 och 2015.

VT 2015–VT 2019 Undervisning och handledning av studenter på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.

Förtroendeuppdrag

Januari 2021 - Skyddsombud vid Institutionen för kommunikation och medier

Oktober 2018- mars 2020 Medlem i Historiska institutionens arbetsgrupp för jämlikhet, likabehandling och mångfald. Sammankallande sedan april 2019.

2019 Doktorandrepresentant i Historiska institutionens valberedning för prefektval och val till institutionsstyrelsen.

2018-2019 Sammankallande i valberedningen förHumanistiska och teologiska fakulteternas doktorandråd (HTDR). Även 2015-2016.

2017-2018 Sammankallande i Humanistiska och teologiska fakulteternas (HTDR) doktorandråds arbetsutskott. Doktorandrepresentant i Historiska institutionens institutionsstyrelse, doktorandrepresentant i LUX husstyrelse, HTDR-representant till Lunds Doktorandkårs fullmäktige, ordförande i Historiska institutionens doktorandråd.

2016-2017 Sekreterare och kassör i HTDR:s arbetsutskott.

December 2013 - september 2014 Representant för HT:s TA-personal i Lunds universitets centrala jämlikhets- och likabehandlingsgrupp.

Frida Nilsson

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Skyddsombud, studievägledare

  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonkom.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18