Person

frida.nilssonmrs.luse | 2023-02-07
Frida Nilsson

Utredare, universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är fil.dr. i mänskliga rättigheter sedan oktober 2022. I min doktorsavhandling undersökte jag mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i svensk gymnasieskola. Avhandlingen heter Självklart och oklart: Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan.

Jag arbetar som utredare inom ramen för Lunds universitets profilområde Human Rights, vid avdelningen för Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen.

Mina forskningsintressen rör mänskliga rättigheter som begrepp och utbildningsinnehåll, särskilt i skola och högre utbildning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal


Frida Nilsson

Utredare, universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18