Person

frida.nilssonmrs.luse | 2023-12-19
Frida Nilsson

Utredare, universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är disputerad i mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen. I min doktorsavhandling undersökte jag mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i svensk gymnasieskola. Avhandlingen heter Självklart och oklart: Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan.

Under våren 2024 undervisar jag på kandidatprogrammet och på masterprogrammets andra termin.

Jag arbetade under 2023 som utredare inom ramen för Lunds universitets profilområde Human Rights, vid avdelningen för Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen.

Mina forskningsintressen rör mänskliga rättigheter som begrepp och utbildningsinnehåll, särskilt i skola och högre utbildning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal


Frida Nilsson

Utredare, universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18