lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter sedan hösten 2014 och vikarierar som studievägledare för historieämnet under hösten 2019.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur mänskliga rättigheter framställs i läroplaner och läromedel i svensk gymnasieskola från 1970-talet och framåt, samt hur mänskliga rättigheter förstås av dagens lärare och elever.

Under hösten 2019 undervisar jag på termin 2 och 3 på kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter och vikarierar som studievägledare i historieämnet. För kontakt med mig gällande studievägledning inom historieämnet, maila studievagledare@hist.lu.se eller ring 046-222 79 70.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Frida Nilsson

Studievägledare
Historia
Historiska institutionen

Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonmrs.luse

Telefon 0–222 79 70

Rum
LUX:A310 (studievägledare)
LUX:A229 (doktorand)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30