Person

carl.wilenmrs.luse | 2023-04-27

Postdoc

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post carl.wilenmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är filosofie doktor i sociologi. Sedan våren 2023 är jag anställd som postdoktor vid avdelningen för Mänskliga rättigheter, samt knuten till Université Paris Nanterre. Inom ramen för min postdok arbetar jag med en arkivstudie av den haitiska revolutionens viktigaste "rörelsetexter" för att kunna intervenera i en pågående debatt om huruvida denna revolution bör räknas till de mänskliga rättigheternas ursprung.

I min forskning intresserar jag mig för rättskritik, de mänskliga rättigheternas historia och samtida status, marxistisk teori, sociala rörelser samt metodologiska frågor rörande ideologikritik.

Jag har undervisat inom sociologi från grund till avancerad nivå och handlett kandidatuppsatser. Jag har undervisat på psykologprogrammet, lärarprogrammet och en kurs i vetenskapsteori och -historia för studenter i naturvetenskap.

Jag är medlem i redaktionen för tidskriften Röda rummet, samt i redaktionskommittén för tidskriften Fronesis.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Postdoc

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post carl.wilenmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18