Person

Emelie Lantz

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emelie.lantzmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds univeristets forskarskola Agenda 2030. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det svenska civilsamhällets arbete, förståelse och möjliga ansvar för UNs globala hållbarhetsmål.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är doktorand vid avdelningen för mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds univeristets forskarskola Agenda 2030. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det svenska civilsamhällets arbete, förståelse och möjliga ansvar för de globala målen.

Undervisning

Emelie Lantz

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emelie.lantzmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30