Person

Emelie Lantz

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emelie.lantzmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds universitets forskarskola Agenda 2030. Följ länken under "länkar" så hittar du mer info om våra spännande aktiviteter och vår blogg.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om implementeringen av Agenda 2030 i en lokal kontext. Jag använde mig av empiriska exempel från Malmö och följer partnerskap för social hållbarhet mellan civilsamhällesaktörers och Malmö stad. Vilken roll har civilsamhällesaktörerna i dessa partnerskap? Jag intresserar mig också särskilt för Agenda 2030 principen "lämna ingen utanför" och vad den kan betyder i en lokal kontext i Sverige.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är doktorand vid avdelningen för mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds univeristets forskarskola Agenda 2030. Mitt avhandlingsprojekt handlar om att förstå de idéer och normer som finns inbäddat i Agenda 2030 och vilken roll de eventuellt kan spela i implementeringen av agendan i en lokal kontext. Anhandlingen har ett empiriskt fokus och följer exempel på lokala partnerskap i Malmö emellan ideel sektor och Malmö stad. Vilken roll spelar civilsamhälles aktörer i dessa partnerskap? Avhandlingen har ett fokus på mänskliga rättigheter och tittar på dessa partnerskap utifrån principer om ansvarsutkrävning, deltagande och icke-diskriminering och jämlikhet. Agenda 2030 principen "lämna ingen utanför" har en särskild betydelse i avhandlingsprojektet likaså frågan om ekonomisk ojämlikhet.    

Emelie Lantz

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emelie.lantzmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30