lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Bokkapitel (4 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)
Tidningsartiklar (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Rouzbeh Parsi

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rouzbeh.parsimrs.luse

Rum LUX:A228

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30