Person

Rouzbeh Parsi

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rouzbeh.parsimrs.luse

Rum LUX:A228

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Bokkapitel (4 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Tidningsartiklar (6 st)

Rouzbeh Parsi

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rouzbeh.parsimrs.luse

Rum LUX:A228

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30