Person

olof.beckmanmrs.luse | 2015-10-20
Olof Beckman

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olof.beckmanmrs.luse

Telefon 046–222 10 52

Rum LUX:A226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är lektor i mänskliga rättigheter. Min grundexamen är i juridik och jag har disputerat i ämnet folkrätt. Utöver undervisning och forskning är jag studierektor för ämnet mänskliga rättigheter och ansvarar för att koordinera kandidatprogrammet.

Mitt forskningsintresse är främst inriktat på juridiska spänningsförhållanden. Tidigare mest kring bruk av våld i relation till mänskliga rättigheter medan mitt nuvarande forskningsarbete är huvudsakligen inriktat på mänskliga rättigheter och vattenfrågor.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Folkrättsrådgivare vid Försvarsmaktens högkvarter.
Mottagare av Juridiska Föreningens och Sällskapet Lundajuristers pedagogiska pris 2007.

Olof Beckman

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olof.beckmanmrs.luse

Telefon 046–222 10 52

Rum LUX:A226

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18