lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kristina Robertsson

Utbildningskoordinator, arkivhanterare, webbansvarig
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kristina.robertssonmrs.luse

Telefon 046–222 30 47

Rum LUX:A210

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30