Publikationer

Böcker (5 av 8 st)

Redaktörskap (3 av 3 st)

Artiklar (5 av 28 st)

Bokkapitel (5 av 48 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 6 st)

Konferensbidrag (5 av 10 st)

Rapporter (5 av 5 st)

Working papers (3 av 3 st)

Recensioner (5 av 24 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 23 st)

Tidningsartiklar (5 av 16 st)