lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är fil.dr i historia verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Min forskning behandlar främst modern historia med särskild inriktning på barn och ungdomar. Andra forskningsintressen är välfärdsstatens historia, nationalism och internationalism samt friluftsliv och naturumgänge.

Jag disputerade i april 2018 på avhandlingen Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960 (Arkiv förlag).

Sedan 2018 är jag också verksam som redaktionssekreterare för den vetenskapliga tidskriften Scandia.

Innan jag genomförde min forskarutbildning arbetade jag i flera år med populärhistoria på bokförlag och tidskriftsförlag - bland annat som redaktör på tidningen Allt om Historia. Jag har även skrivit populärhistoriska artiklar i flera historiska tidskrifter och drivit den vetenskapliga podcasten Lite Passé.

Forskning

Pågående projekt

Om forskningen

Mina främsta intresseområden är:

- Modern historia
- Kulturhistoria
- Natur och naturumgänge
- Barn- och ungdomshistoria

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (25 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Övriga uppdrag:

  • Redaktionssekreterare Tidskriften Scandia.

Björn Lundberg

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Gästforskare
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bjorn.lundberghist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk