lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag undervisar i mänskliga rättigheter och filosofi. Mina forskningsområden är kunskapsteori, rationalitet, etik och handlingsteori. Dessutom arbetar jag med feminism och hur sociala medier påverkar vår vardag.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Cathrine V. Felix

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Lärare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cathrine_v.felixmrs.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30