lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds univeristets forskarskola Agenda 2030. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det svenska civilsamhällets arbete, förståelse och möjliga ansvar för UNs globala hållbarhetsmål.

Forskning

Om forskningen

Jag är doktorand vid avdelningen för mänskliga rättigheter sedan hösten 2019. Mitt fokus ligger inom hållbarhet och jag är del av Lunds univeristets forskarskola Agenda 2030. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det svenska civilsamhällets arbete, förståelse och möjliga ansvar för de globala målen.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Emelie Lantz

Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emelie.lantzmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk