lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand i mänskliga rättigheter sedan hösten 2016. Mitt avhandlingsprojekt handlar om minoritetsskydd och minoritetsrättigheter i Europa från första världskriget till idag med speciellt fokus på Åland.

Forskning

Om forskningen

Mitt avhandlingsprojekt undersöker minoritetsrättigheternas och minoritetsskyddets utveckling från första världskriget till idag. Åland, del av den svenskspråkiga minoriteten i Finland, utgör min fallstudie. Av särskilt intresse är växlingarna mellan kollektiva och individuella rättigheter: När det åländska nationalitetsskyddet skapades av Nationernas Förbund år 1921 var fokus på den nationella minoriteten som grupp. Efter andra världskriget har ett ramverk för individuella mänskliga rättigheter vuxit fram och dagens minoritetsrättigheter är del av detta.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Ida Jansson

Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ida.janssonmrs.luse

Rum LUX:A230

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30