lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ingegerd Christiansson

Utbildningsadministratör
Historiska institutionen

Arkivhanterare
Historia
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Katalogadministratör, skyddsombud
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ingegerd.christianssonhist.luse

Telefon 046–222 79 60

Rum LUX:A308

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30