lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Om forskningen

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Rasmus Søndergaard

Postdoc
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus.sondergaardmrs.luse

Telefon 046–222 91 61

Mobil +45  605 890 80

Rum LUX-A228

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30