lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Recensioner (4 st)

Rasmus Søndergaard

Postdoc
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus.sondergaardmrs.luse

Mobil +45  605 890 80

Rum LUX-A228

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30