Person

Rasmus Søndergaard

Postdoc

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus.sondergaardmrs.luse

Telefon 046–222 91 61

Mobil +45  605 890 80

Rum LUX-A228

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (2 st)

Recensioner (4 st)

Rasmus Søndergaard

Postdoc

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus.sondergaardmrs.luse

Telefon 046–222 91 61

Mobil +45  605 890 80

Rum LUX-A228

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30