Kurs

Kurskod: MRSG52
Engelsk titel: Human Rights Studies: Internship
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02

Beskrivning

Praktikkursen ges som termin 5 på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.

Praktikkursen ges som termin 5 på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.
Att göra praktik under sin studietid är en god merit och ett bra sätt att få lära känna en arbetsplats. Du får möjlighet att använda dina kunskaper och färdigheter i ett nytt sammanhang, samtidigt får du träning i generella kompetenser såsom informationssökning och informationsspridning, projektarbete och rapportering.
Praktiken kan vara förlagd till en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Praktiken ska ha en tydlig koppling till ämnet och mänskliga rättigheter ska utgöra en väsentlig del av arbetsplatsens verksamhet.
Du förväntas att själv hitta en lämplig praktikplats och formulera ett uppdrag i samråd med arbetsplatsen och institutionen.
Tidigare studenter har gjort praktik på alltifrån små människorättsorganisationer till ambassader, offentliga förvaltningar och företag.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-06-15