19

okt

Mänskliga rättigheter i högre utbildning // Human Rights in Higher Education

19 oktober 2023 13:00 till 20 oktober 2023 15:00 Konferens

(Scroll for English.) Välkommen till konferensen Mänskliga rättigheter i högre utbildning 19-20 oktober! Konferensen arrangeras av Lunds universitets profilområde i Mänskliga rättigheter, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Institutet för mänskliga rättigheter och Raoul Wallenberg-institutet. Syftet är att utforska mänskliga rättigheter som ett kunskapsområde i högre utbildning och initiera detta som ett tvärvetenskapligt forskningsfält, i Sverige och internationellt. • • • Welcome to the conference Human Rights in Higher Education 19-20 October. The conference is organized by Lund University’s profile area Human Rights in a Polarised World, the Department of Theology at Uppsala University, the Swedish Institute for Human Rights, and the Raoul Wallenberg Institute. The aim is to explore human rights as an area of knowledge in higher education and to launch it as a cross-disciplinary research field, in Sweden and internationally.

Konferensen är öppen för alla men föranmälan är obligatorisk. Dag 1 är på svenska och dag 2 är på engelska. Anmäl dig till ilona.karppinen@mrs.lu.se och ange om du deltar dag 1, dag 2 eller båda dagarna.

The conference is open for all but pre-registration is required. Day 1 is in Swedish and Day 2 in English. Sign up by contacting ilona.karppinen@mrs.lu.se and indicate if you will participate day 1, day 2 or both days.


 

Program / Program

Dag 1 (på svenska / in Swedish)

13.00  Välkommen

Utmaningar med att kombinera ett forskningsbaserat och kritiskt kunskapssökande med träning för yrkeslivet.

Lena Halldenius (Lunds universitet), Elena Namli (Uppsala universitet), Linde Lindkvist (Institutet för mänskliga rättigheter)

13.30  En framväxande MR-profession

Talare: Christina Johnsson (Malmö universitet)

Respondenter: Johanna Romare (Uppsala universitet), Tobias Rahm (Institutet för mänskliga rättigheter), Gloria-Karin López (Mötesplats Social innovation)

14.30 Paus

14.45 Mänskliga rättigheter som eget kunskapsområde i högre utbildning

Talare: Frida Nilsson (Lunds universitet) och Peter Johansson (Göteborgs universitet).

Panelsamtal: Johanna Ohlsson (Enskilda högskolan), Rebecca Adami (Stockholms universitet), Frida Nilsson (Lunds universitet). Moderator Peter Johansson (Göteborgs universitet)

16.00  Paus

16.15  Juridikens roll i mänskliga rättigheter som kunskapsområde

Huvudtalare och moderator: Patrik Bremdal (Uppsala universitet)

Panel: Pernilla Leviner (Stockholms universitet), Anna Nilsson (Lunds universitet), Jessica Almqvist (Lunds universitet). Moderator: Patrik Bremdal (Uppsala universitet).

17.00 Att förena två världar

Talare: Linde Lindkvist (Institutet för mänskliga rättigheter)

 

Day 2 (In English)

10.00 Welcome

 

10.15 Human rights in higher education as an emerging field of research

Speakers:

Norah Burns (Queen’s University Belfast)

Orla Ní Cheallacháin (Global Campus of Human Rights, Venice)

11.30   Paus

11.45  Integrating research, education, and practice in human rights

Speakers:

Rhona Smith (Newcastle University)

Anna Bruce (Raoul Wallenberg Institute)

12.45  Lunch

13.30 Panel: Looking ahead – How can we do cross-disciplinary research on human rights in higher education?

Moderator: Christina Johnsson (Malmö University)

Panel: Frida Nilsson (Lund University), Rebecca Adami (Stockholm University), Orla Ní Cheallacháin (Global Campus), Rhona Smith (Newcastle University), Linde Lindkvist (Swedish Institute for Human Rights)

14.30  Concluding words

Om händelsen:

19 oktober 2023 13:00 till 20 oktober 2023 15:00

Plats:
LUX, Helgonavägen 3. Rum/Room C121

Målgrupp:
Researchers, teachers, practitioners, students.

Språk:
In Swedish and English.

Kontakt:
ilona.karppinenmrs.luse

Spara händelsen till din kalender