6

mar

"Som om vi inte funnits" - Om SOU 2023:68. Gäst: Malin Arvidsson

6 mars 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset har överlämnat sitt slutbetänkande "Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset" (SOU 2023:68). Vi diskuterar slutbetänkandet och ett (eventuellt) svar på det. Till vår hjälp har vi en av ledamöterna i kommissionen, Malin Arvidsson som från hösten 2024 kommer att arbeta som universitetslektor i Mänskliga rättigheter hos oss vid Lunds universitet.

På seminariet onsdag 6 mars ska vi diskutera ett eventuellt remissvar på utredningen "Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset". Denna utredning har kommit med ett delbetänkande, ett slutbetänkande och två bilagor till slutbetänkandet: en volym med forskarrapporter och en volym med intervjuer. Kommissionens hemsida är inte tillgänglig längre, men slutbetänkandet med bilagor finns att ladda ned här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/11/sou-202368/

Läsning inför seminariet: slutbetänkandets sammanfattning, där även förslagen till regeringen och andra aktörer finns med, s. 31–47. (An English version of the summary and recommendations is available at pages 67–84.) Den som vill fördjupa sig i våra motiveringar till förslagen kan även läsa s. 595–656. Direktlänk:

https://www.regeringen.se/contentassets/7cd3e7026dd141afac577586da7f8baa/sannings--och-forsoningskommissionen-for-tornedalingar-kvaner-och-lantalaisets-slutbetankande--sou-2023_68.pdf

Samtidigt som utredningen presenterades sände SVT en dokumentär i två delar, som fortfarande ligger kvar:

https://www.svtplay.se/sanningen-ska-fram

I sammanhanget kan också nämnas att UHR nyligen har släppt rapporten "Högskolestudier ur ett minoritetsperspektiv":

https://www.uhr.se/publikationer/publikationsbutiken/minoritet/ 


  

Om händelsen:

6 mars 2024 13:15 till 15:00

Plats:
Blå rummet, Department of History (LUX:B331)

Kontakt:
dan-Erik.Anderssonmrs.luse

Spara händelsen till din kalender