lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är universitetslektor i Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Jag har min bakgrund i ämnet etik och skrev min doktorsavhandling om global etik. Jag undervisar främst om mänskliga rättigheter i förhållande till etik och religion.

Vid sidan om grundexamen i teologi och religionsvetenskap har jag också en Politices magister (PM) med inriktning mot statsvetenskap. Jag har också gått på lärarhögskolan och är gymnasielärare i samhällskunskap och religionskunskap.

Vid sidan om mänskliga rättigheter har jag utvecklat och undervisat på bland annat följande kurser: Politik och religion, Politisk teologi, Global etik och Terror in the name of God. Under åren 2003-2009 var jag studierektor för utbildningarna i Mänskliga rättigheter.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (8 st)
Rapporter (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (6 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Dan-Erik Andersson

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dan-erik.anderssonmrs.luse

Rum LUX:A227

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30