Person

emma.sundkvistmrs.luse | 2022-10-18
Emma Sundkvist

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.sundkvistmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i mänskliga rättigheter i maj 2022 med min avhandling om feministisk rörelse och aktivism i Egypten efter revolutionen 2011. Jag gör empiriska nedslag i flera viktiga händelser med fokus på feministers arbete med konstitutionen under 2011-13, samt hur feminister navigerar den mer kontrollerade offentligheten sedan juni 2013. Teoretiskt rör jag mig inom feministisk rättsteori, sociala rörelse-teori och post-kolonial feminism med fokus på begreppen jämlikhet/jämställdhet, mänskliga rättigheter och politik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (5 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

2016-2017 Chair of the doctoral students union of the Faculties of Humanities and Theology

2016-2017 Chair of the doctoral student union of the Department of History

2014-2017 Doctoral student representative in the board of the Department of history

Emma Sundkvist

Universitetslektor

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.sundkvistmrs.luse

Rum LUX:A231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-05-18