lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter sedan hösten 2014.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur mänskliga rättigheter framställs i läroplaner och läromedel i svensk gymnasieskola och hur mänskliga rättigheter förstås av dagens lärare och elever.

Under våren 2020 undervisar jag på termin 2 och 3 på kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Frida Nilsson

Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonmrs.luse

Rum LUX:A229

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30