lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskarstuderande i ämnet Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen.

Undervisar på första och andra terminen på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter samt handleder studentuppsatser. Har arbetat med studieadministration, studievägledning och kurskoordinering vid Lunds universitet.

Min avhandling handlar om mänskliga rättigheter & politiskt motstånd i Thailands samtida politiska historia. Mina intressen är nationalism, politiskt aktörskap, motstånd och våld, fotografi, Thailand och den sydöstasiatiska regionen.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt går under titeln "Photography and the appearance of human rights in Thailand"

I min avhandling studerar jag fotografi och fotografiska händelser i relation till aktivism för mänskliga rättigheter. Avhandlingen tar sitt avstamp i våldsamma händelser under 1970-talet, men behandlar även samtida fotografi som engagerar frågor om statligt våld och straffrihet. Framförallt diskuterar jag framträdandet av ett subjekt som uppbär mänskliga rättigheter i den thailändska politiska ordningen.

Publikationer

Artiklar (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

SI-mentor på universitetet vt2008- vt2010
Metodhandledare för SI-mentorer vt 2011-vt 2013
Projektledare för SI på gymnasieskolor vt2010-ht2011.
SI-mentor på gymnasieskola ht2009-vt2011.

Karin Zackari

Enhetsadministratör, arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud
Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Historiska institutionen

Doktorand
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post karin.zackarimrs.luse

Telefon 046–222 37 78

Besöksadress
Sölvegatan 18 B, Lund (arkivhanterare, enhetsadministratör, katalogadministratör, skyddsombud)
Helgonavägen 3, Lund (doktorand)

Postadress
Box 118, 221 00 Lund (arkivhanterare, enhetsadministratör, katalogadministratör, skyddsombud)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe
61 (arkivhanterare, enhetsadministratör, katalogadministratör, skyddsombud)
30 (doktorand)

Mobil 070–650 74 32

Rum LUX:A231