lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är lektor i mänskliga rättigheter. Min grundexamen är i juridik och jag har disputerat i ämnet folkrätt. Utöver undervisning och forskning är jag studierektor för ämnet mänskliga rättigheter och ansvarar för att koordinera kandidatprogrammet.

Mitt forskningsintresse är främst inriktat på juridiska spänningsförhållanden. Tidigare mest kring bruk av våld i relation till mänskliga rättigheter medan mitt nuvarande forskningsarbete är huvudsakligen inriktat på mänskliga rättigheter och vattenfrågor.

Forskning

Om forskningen

Min pågående forskning handlar om hur stater med nuklär suveränitet påverkar hur och varför människorättsöverenskommelser ingås, bryts eller efterlevs.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Folkrättsrådgivare vid Försvarsmaktens högkvarter.
Mottagare av Juridiska Föreningens och Sällskapet Lundajuristers pedagogiska pris 2007.

Olof Beckman

Universitetslektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olof.beckmanmrs.luse

Telefon 046–222 10 52

Rum LUX:A212

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30