Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Vi erbjuder ett välrenommerat och eftertraktat flervetenskapliga kandidatprogram i Mänskliga rättigheter.

Det treåriga programmet täcker regionala så väl som internationella frågor om mänskliga rättigheter. Tillsammans behandlar vi teman som likabehandling, icke-diskriminering, våld och ansvarsutkrävande samt studerar mänskliga rättigheter som idé och praktik. Undervisningen förankras i aktuella frågor och vi erbjuder breda ämneskunskaper, fördjupning och individuell specialisering. Inom ramen för kandidatprogrammet i Mänskliga rättigheter finns utrymme för utlandsstudier och praktik i Sverige eller utomlands.

Programmet förenar historiska, filosofiska, samhällsvetenskapliga och juridiska perspektiv. För att ge studenten förståelse för, och få ett analytiskt förhållningssätt till, komplexiteten av begreppet mänskliga rättigheter. Som student utvecklar du bland annat egenskaper i kunskapshantering, analytiskt tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.

Vi är övertygade om att ditt lärande gynnas av ett öppet och stöttande klimat och erbjuder professionell och personlig studievägledning under hela din utbildning. I början av dina studier får du extra stöd av studenter på högre nivåer i utbildningen genom vår mentorsverksamhet.

Efter fullgjord utbildning blir du filosofie kandidat i mänskliga rättigheter. Läs mer om programmets innehåll och dess struktur i utbildningsplanen. Du hittar den på universitetets sida om kurser och program.

Kontakt

Studierektor
Lina Sturfelt
Rum: LUX:A212
lina.sturfeltmrs.luse

Studievägledare
Andreas Tullberg
Rum: LUX:A211
andreas.tullbergmrs.luse

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
Rum: LUX:A210
mrsmrs.luse

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2020-11-10