Till dig som student

Här hittar du som student information om webregistrering och ansökningsförfarande mellan programterminer. Du hittar även anvisningar för prov, uppsats och examensarbete. Det finns mer värdefull information under Studentinformation.

Webregistrering

Du förväntas webregistrera dig på alla programterminer och fristående kurser. Det finns ett undantag och det är om du väljer att göra en praktiktermin längre fram i programmet.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera och registreringen ligger till grund för att du ska få delta i utbildningen och få medel från CSN.

Webbregistreringen ska vara gjord innan introduktionsmötet vid terminsstart. Har du inte registrerat dig och tagit din plats i anspråk eller inte varit i kontakt med vår utbildningskoordinator senast på terminsstartsdagen förlorar du din plats på programmet eller kursen.

Kan du av någon anledning inte göra en webbregistrering ska du kontakta vår utbildningskoordinator mrsmrs.luse

Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk ska du meddela oss på mrsmrs.luse snarast så att vi kan ge platsen till en annan sökande.

Ansökan mellan programterminer

Som programstudent behöver du inte söka mellan terminerna. Inför terminsstart utförs en behörighetskontroll och sedan kan du registrera dig på kursen. Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig, kontakta då vår utbildningskoordinator på mrsmrs.luse Du hittar behörighetsinformation i kursplanen.

 

Inloggning studentportalen

Webregistrering