Studievägledning

Studievägledaren hittar du måndag - torsdag på 2:a våningen i A-huset på LUX.

Kontakta mig om du har frågor som gäller din utbildning, exempelvis:
 

  • studieplanering
  • behov av särskilt stöd i studierna
  • information om praktik
  • information om utbytesstudier
  • dispenser
  • allmän information

 

Bild på studievägledaren

Kontakt

Andreas Tullberg
Rum: LUX:A211
e-mail: studievagledaremrs.luse
Telefon: 046-222 47 52