Kurs

Kurskod: MRSM13
Engelsk titel: Human Rights Studies: Research Methods and Research Ethics
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-59550
Behörighet: 15 hp inom Masterprogrammet i mänskliga rättigheter (HAMRS), eller
en examen på grundnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med examensarbete med inriktning på mänskliga rättigheter, samt fullgjorda kursfordringar om 15 hp på avancerad nivå. Engelska 6/B.

Lärare: Therese Mortensen, Rouzbeh Parsi, Sarah Pritchett, Kristina Robertsson

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder inom forskningsfältet mänskliga rättigheter, men med särskild tonvikt på kvalitativa metoder inom flervetenskaplig forskning. 

Kursen innehåller moment om forskningsetik med fokus på principer för god vetenskaplig sed samt regelverk för etikprövning och procedurer kring frågor om oredlighet. Kursen ger även kunskap om och träning i att planera forskningsprojekt. Kursen innehåller en del där metodologi, relationer mellan teori och metod, forskningsetik samt olika forskningstraditioner behandlas, samt en del med praktiska metodövningar och arbete med att utveckla forskningsprojektplaner.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-06-15